Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 04-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 26 augustus 2004, nr. 4)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, advies RvS en nader rapport

PDF | 191Kb | 26-08-2004 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-07-2011


Algmene rekenkamer, bijlage bij vws0401496, 6 juli 2004

Inhoudsindicatie: reactie op het voorstel van wet voor de regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

PDF | 106Kb | 06-07-2004 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 2002/58/EG, 12 juli 2002, richtlijn van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)

PDF | 168Kb | 12-07-2002 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 2000/43/EG, 29 juni 2000, richtlijn van de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 2000/43/EG houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming

PDF | 179Kb | 29-06-2000 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 2000/31/EG, 8 juni 2000, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel in de interne markt (richtlijn inzake elektronische handel)

PDF | 110Kb | 08-06-2000 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 98/78/EG, 27 oktober 1998, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 98/78/EG betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep

PDF | 189Kb | 27-10-1998 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


RICHTLIJN 98/79/EG, 27 oktober 1998, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: RICHTLIJN 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

PDF | 306Kb | 27-10-1998 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 95/46/EG, 24 oktober 1995, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

PDF | 1992Kb | 24-10-1995 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 93/42/EEG, 14 juni 1993, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen

PDF | 3609Kb | 14-06-1993 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 93/13/EEG, 5 april 1993, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 93/13/EEg betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

PDF | 556Kb | 05-04-1993 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)