Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 3 mei 2005, nr. 76)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, invoering Zvw in Europeesrechtelijk opzicht

PDF | 18Kb | 03-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29762 en 29763 (EK 29 april 2005, nr. E.)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, verslag van een aantal gesprekken, gesprekken met zorgverzekeraars menzis, azivo, Friesland en ZN

PDF | 163Kb | 29-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 26 april 2005, nr. 75)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, waarborging van persoonsgegevens

PDF | 23Kb | 26-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 26 april 2005, nr. 75)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, over het advies van het CBP over risicoverevening

PDF | 23Kb | 26-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 22 april 2005, nr. 74)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag van een schriftelijk overleg, antwoorden op de vragen inzake het ontwerpbesluit houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet

PDF | 131Kb | 22-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 22 april 2005, nr. 73)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet aangedragen aan de Raad van State

PDF | 16Kb | 22-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Bijlage bij 29689, nr. 12, 22 april 2005

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 11, 20, 22, 32, 34 en 89, van de Zorgverzekeringswet

PDF | 182Kb | 22-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 13 april 2005, nr. 71)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, ziektenkostenverzekering in het buitenland

PDF | 16Kb | 13-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 13 april 2005, nr. 72)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, voortgang overhevelingstraject extramurale en intramurale GGZ naar de Zvw

PDF | 28Kb | 13-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-09-2011


Niet-dossierstuk (vws0500587, 12 april 2005)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, antwoord op de vraag of in de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet een zodanige voorziening op te nemen dat de huidige, voor (postactief) politiepersoneel en hun aanverwanten geldende regeling, kan blijven voortbestaan

PDF | 18Kb | 12-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)