Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 14-09-2017


bindend advies GcZ,13 september 2017,SKGZ201700059

Inhoudsindicatie: Buitenlandpolis, vermelding extra 'woonland' op het polisblad, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

PDF | 144Kb | 13-09-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 14-09-2017


bindend advies GcZ,13 september 2017,SKGZ201700118

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, medisch specialistische zorg, staaroperatie met torische lenzen, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 148Kb | 13-09-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 14-09-2017


bindend advies GcZ,13 september 2017,SKGZ201700589

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.36 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 13-09-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 14-09-2017


bindend advies GcZ,13 september 2017,SKGZ201700610

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, oogoperatie, AqueSys-XEN® gel stent implantatie, stand van de wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10,11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art. 20 Vo. nr. 883/2004, vaststelling

PDF | 143Kb | 13-09-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 14-09-2017


bindend advies GcZ,13 september 2017,SKGZ201700619

Inhoudsindicatie: Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), indicatie, hoogte uren, schending privacy, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a-c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen

PDF | 148Kb | 13-09-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 14-09-2017


bindend advies GcZ,13 september 2017,SKGZ201700942

Inhoudsindicatie: Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, ambulancevervoer, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11, 19-21 en 23 Zvw,2.1, 2.13, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 147Kb | 13-09-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-09-2017


advies Zorginstituut Nederland, 4 september 2017, 2017020247, SKGZ201700227

Inhoudsindicatie: Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie, indicatie, niet gecontracteerde zorgaanbieder

PDF | 167Kb | 04-09-2017 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-09-2017


advies Zorginstituut Nederland, 1 september 2017, 2017017636, SKGZ201700203

Inhoudsindicatie: Definitiefadvies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekermgswet, Hulpmiddelenzorg, stemversterker, mondzorg, gebitsbeschermer, reis- en verblijfkosten

PDF | 226Kb | 01-09-2017 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-09-2017


bindend advies GcZ,30 augustus 2017,SKGZ201602637

Inhoudsindicatie: Ziekenvervoer, zittend ziekenvervoer, weekendverlof, begeleiding, reiskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 155Kb | 30-08-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-09-2017


bindend advies GcZ,30 augustus 2017,SKGZ201700482

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ), vergoeding nota, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

PDF | 144Kb | 30-08-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)