Netwerk

Het ‘netwerk‘ van het kennisplein beoogt de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren. Op dit moment kunnen alleen medewerkers van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) gebruik maken van de netwerkfunctie. Zij kunnen zich hier gratis aanmelden.

Let op!

Op dit moment worden alleen medewerkers van de SKGZ toegelaten tot het netwerk.

Heeft u al een inlogaccount? Dan kunt u hier direct naar het netwerk

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Kennisplein Ziektekostenverzekeringen gebruikt alleen cookies voor het besloten gedeelte van de website. Het netwerk maakt hier deel vanuit. Het besloten gedeelte  van de website - en dus het netwerk - is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de SKGZ. De cookies worden gebruikt om gebruikersgegevens vast te houden, zodat de ingelogde bezoeker gebruik kan maken van het besloten gedeelte van het kennisplein.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van heen website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Afmelden en beëindigen account
U kunt uw account altijd zelf beëindigen. Log in op uw account en klik vervolgens op ‘account opheffen’.
Verder wordt uw account beëindigd zodra u niet meer tot de doelgroep behoort. Hierop wordt periodiek gecontroleerd. Voorts kan uw account worden gesloten indien naar het oordeel van de redactie sprake is van ongeoorloofd of onwelvoeglijk gebruik van het netwerk.

Wijziging voorwaarden
Het netwerk staat op dit moment alleen open voor medewerkers van de SKGZ. Mogelijk dat in een later stadium ook professionals van ziektekostenverzekeraars en aangesloten kennispartners worden toegelaten tot het netwerk. Dat kan ook inhouden dat in de loop van de tijd de aanmeldingsvoorwaarden en de spelregels kunnen wijzigen.  Kijk dan ook regelmatig op deze pagina om te zien of er iets gewijzigd is.