Disclaimer

Kennisplein ziektekostenverzekeringen besteedt de uiterste zorg aan de informatie op deze website en streeft ernaar dat de informatie op de site volledig, actueel, correct en goed toegankelijk is en breed kan worden  gebruikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Daarom kunnen aan de informatie op het kennisplein ziektekostenverzekeringen geen rechten worden ontleend. Verder kan niet worden gegarandeerd dat de website foutloos en ononderbroken functioneert en dat geen misbruik van de website wordt gemaakt. Kennisplein ziektekostenverzekeringen, de redactie en de (eventuele) overige (kennis)partners aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of misbruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen en aanvullingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht.

Geen (juridisch) advies
Informatie die u via deze website verkrijgt, is niet direct bruikbaar als een individueel (juridisch) advies. De informatie zal veelal nog nader moeten worden geïnterpreteerd en volledig op de individuele situatie moeten worden afgestemd. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Links
Deze website bevat links naar andere websites en/of servers die door anderen worden beheerd. Dergelijke links worden aangeboden voor het gemak van de bezoeker. Het opnemen van een dergelijke link impliceert geen aanbeveling van de inhoud van een dergelijke website. De websites waarnaar wordt  gelinkt kunnen voorwaarden of bepalingen bevatten die afwijken van de voor deze site toepasselijke voorwaarden of bepalingen. Kennisplein ziektekostenverzekeringen is niet aansprakelijk voor informatie op andere websites, ook niet indien daarnaar wordt verwezen.

Auteursrechten
Het staat ieder vrij om met bronvermelding  informatie van deze website gratis over te nemen. Dit is met uitzondering van het beeldmateriaal en de informatie op het besloten deel (het deel waarvoor u eerst moet inloggen) van de website. Hiervoor dient u vooraf toestemming te vragen aan de webredactie.

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten het kennisplein ziektekostenverzekering toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s dan wel bij de eigenaar van het op deze pagina weergegevene (zoals logo’s en merken).

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Kennisplein Ziektekostenverzekeringen gebruikt allen cookies voor het besloten gedeelte van de website. Dit gedeelte  van de website is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de SKGZ. De cookies worden gebruikt om gebruikersgegevens vast te houden, zodat de ingelogde bezoeker gebruik kan maken van het besloten gedeelte van het kennisplein.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van heen website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Help het kennisplein te verbeteren!
Komt u ondanks alles iets tegen dat onjuist of verouderd is, of niet goed functioneert? Dan wordt uw reactie erg op prijs gesteld. Wij staan open voor opmerkingen, suggesties voor verbeteringen en ideeën van uw kant. Uw reactie kunt u mailen naar het e-mailadres dat vermeld staat op de contactpagina